Tata Cara Sholat Sebagaimana Diajarkan Nabi Shollallaahu ‘alaihi Wa Sallam Bagian 02


[Catatan Penting: Fasal-fasal yang kami jelaskan kali ini adalah penjelasan tentang tata cara sholat sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shollallaahu ‘alaih wa sallam, yang mana tata cara ini sudah umum dilakukan oleh kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah. Dan bukan Pembahasan Mengenai Tata Cara Sholat Menurut Nashiruddin al-Albani]

Lanjutan Pembahasan Tata Cara Sholat Sebagaimana Diajarkan Nabi Shollallaahu ‘Alaihi Wa Sallam.

3. Bersedekap

Setelah mengucapkan takbiratul-ihram, tangan bersedekap. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam hadits shohih disebutkan:

Dari Wa’il bin Hujr ia berkata, “Saya melihat Rasulullah Shollallaahu ‘alaihi wa sallam ketika berdiri di dalam sholat, beliau menggenggam tangan kanan atas tangan kirinya.” (Sunan an-Nasa’i, juz 2, halaman 125 [887], sunan ad-Daruquthni, juz 1, halaman 286 [11])

Menurut madzhab Syafi’i, posisi bersedekap adalah tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, kemudian diletakkan di atas pusar di bawah dada. Berikut ini penjelasan al-Imam an-Nawawi di dalam kitabnya Shahih Muslim Bi Syarh an-Nawawi juz 4 halaman 114:

“Sunnah meletakkan tangan yang kanan di atas yang kiri, diposisikan di bawah dada di atas pusar. Ini adalah yang masyhur dalam madzhab Syafi’i, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Sementara menurut Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri,  Ishaq ibn Rahawaih dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan Ash-haabusy-Syafi’i meletakkan kedua tangan tersebut di bawah pusar.” (Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi juz 4 halaman 114)

Lebih lanjut al-Imam Ghazali di dalam Ihya’ Ulumuddin menjelaskan:

“Kemudian meletakkan kedua tangan di atas pusar di bawah dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri untuk memuliakan yang kanan. Dengan cara ditekan dan membentangkan jari telunjuk dan jari tengah kanan di atas lengan, dan menggenggam pergelangan tangan dengan ibu jari, jari manis dan jari kelingking.” (Ihya’ Ulumiddin juz 2 halaman 274)

Cara seperti inilah yang dianjurkan dalam bersedekap. Dan telah diamalkan oleh para shahabat Nabi Shollallaahu ‘alaihi wa sallam dan generasi sesudahnya. Al-Imam at-Turmudzi Rahimahullaahu Ta’aala berkata:

“Cara ini telah diamalkan oleh ahli ilmu dari kalangan shahabat, tabi’in dan generasi sesudahnya. mereka semua meriwayatkan bahwa posisi bersedekap adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di antara mereka ada yang meriwayatkan bahwa posisi kedua tangan itu adalah di atas pusar, sebagian yang lain mengatakan di bawah pusar.” (Sunan at-Tirmidzi, juz 2 halaman 32 [253])

Mengukuhkan penjelasan at-Tirmidzi tersebut, Abu Dawud juga meriwayatkan cara bersedekap yang diamalkan oleh sayyidina Ali Radhiyallaahu ‘anhu:

“Dari ibn Jarir adh-Dhabbiy dari ayahnya, ia berkata, “Saya melihat sayyidina ‘Ali Radhiyallaahu ‘anhu ketika sholat memegang tangan kiri dengan tangan kanannya pada pergelangan tangan, di atas pusar. Imam Abu Dawud mengatakan, “Diriwayatkan juga dari Sa’id bin Jubair bahwa tangan itu diletakkan di bawah pusar”. Abu Mijlaz menyatakan tangan itu diletakkan di bawah pusar, dan itu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, namun riwayat ini tidak kuat.” (Sunan Abu Dawud, juz 1 halaman 260 [757])

Memang ada hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Shollallaahu ‘alaihi wa sallam meletakkan kedua tangannya di dada, yakni:

“Dari Sulaiman bin Musa, Thawus berkata, bahwa di dalam sholat, Rasulullah Shollallaahu ‘alaihi wa sallam meletakkan tangan yang kanan di atas dadanya.”

Namun, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil, karena tergolong hadits dha’if, sebab ada rawi yang tidak mencukupi syarat sebagai perawi tsiqah, yaitu Sulaiman bin Musa.

Menurut Syeich Hasan ibn Ali As-Saqafi, kelemahan hadits di atas karena dua alasan:

Yang pertama:  Kata al-Bukhari, Sulaiman bin Musa tersebut banyak meriwayatkan hadits munkar. Kata an-Nasa’i, dia salah seorang ahli fiqh tetapi tidak kuat dalam periwayatan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tahdzibul Kamal (12/97).

Yang Kedua: Hadits tersebut mursal, yang diriwayatkan secara mursal oleh Thawus, sedangkan hadits mursal adalah bagian dari hadits dha’if.” (Tanaqqudhat al-Albani al-Wadhihaat, juz 3 halaman 49/50)

Wallahu a’lam.

Insya’ Alloh bersambung.

7 thoughts on “Tata Cara Sholat Sebagaimana Diajarkan Nabi Shollallaahu ‘alaihi Wa Sallam Bagian 02

 1. mohon di ulas jg perbandingan dengan buku sifat sholat nabi karya ALBANI, sehingga kami bisa memilah mana yg mendekati kebenaran. terima kasih

 2. Maaf sy urunan ya, masak shalat ala nabi SAW beda2, looo nabi SAW itu orangnya kan satu bukan sepuluh, masak satu orang ngajarin shalat beda2 nggak mungkin lah kan bikin pusing umatnya dong, entar 2000 tahun lagi jk belum kiamat ada lagi yang menisbahkan kepada nabi SAW jk sholat itu dengan satu kaki aja……, maka marilah kita kembali kepada sumber aslinya. jgn ini melihat, itu melihat ,mereka melihat nabi shalat yang 23 thn atau 700.000 kali shalat sj para ulama kebingungan mana shalat nabi yang benar.

  mazhab Maliki meyakini bahawa Rasulullah bersolat dengan tangan terbuka.

  Imam Hanafi berpendapat: Bagi lelaki, tangan kanan harus diletakkan di atas tangan kiri, serta kedudukannya di bawah pusat, manakala di dada bagi wanita.

  Imam Syafi’i berpendapat: Tidak kira samada lelaki atau wanita, harus meletakkan tangan di atas pusat tetapi di bawah dada.

  Imam Hanbal berpendapat: Lelaki dan wanita meletakkan tangan di bawah pusat.

  Jika kalau para pembaca yang budiman melakukan kajian ke atas biografi ke tiga-tiga Imam Mazhab ini, kesemua mereka dilahirkan jauh dari Madinah, kampung halaman Rasulullah(sawa). Sementara Imam Malik bin Anas pula dilahirkan di Madinah, malah beliau merupakan antara Imam mazhab yang terawal di lahirkan iaitu pada 93 Hijrah, masih tidak jauh dari tempoh para sahabat dan masih belum banyak bidaah muncul. Islam masih segar di zaman beliau. Beliau membesar dalam keadaan melihat para penduduk dan sarjana Madinah bersolat dalam keadaan tangan terbuka, maka dengan itu, beliau juga mengarahkan perkara yang serupa di lakukan.

  “Mengikut Imam Malik, solat perlu dilakukan dengan tangan terbuka, malah menyifatkan tindakan melipat tangan ketika solat fardhu sebagai makruh dan hanya dibenarkan di solat sunat.”
  Sharh e Muslim, Jilid 1, ms 590, oleh Allama Ghulam Rasool Sa’eedi, Cetakan Lahore

  Oleh kerana wujudnya perselisihan ini, maka muncullah komen yang aneh dari ahli fikah Sunni. Perlu diingatkan disini, Rasulullah(sawa) hanya mengajarkan satu sahaja cara solat kepada para sahabat. Logikkah seorang Rasul menanam benih-benih perpecahan dan kekeliruan dengan mengajar berbagai cara solat? Lihatlah apa yang sudah terjadi sekarang!

  Ada orang telah mengatakan Rasulullah(sawa) mengajar cara solat berbeza untuk keadaan berbeza. Wow, itu adalah satu hujah paling mengarut pernah saya dengar. Ya, benar untuk situasi jika sakit, musafir atau dalam keadaan peperangan. Bagaimanapun, untuk ketiga-tiga situasi ini, masih lagi cara solat yang sama. Takkahlah Rasulullah ajar lurus tangan untuk solat ketika perang, dan lipat tangan untuk solat ketika sakit pula? Mari kita lihat komen aneh para sarjana Sunni apabila berhadapan dengan perselisihan ini.

  Imam Nawawi dalam kitabnya Sharah Muslim berkata:

  “Imam Ahmad Auzai dan Manzar berkata terpulanglah kepada diri mereka untuk bersolat dengan cara yang mereka mahukan. Imam Malik berpendapat tangan harus diluruskan, dan itu adalah kebiasaan bagi pengikut beliau, sama juga dengan pendapat Lais bin Saad. ”
  Sharh Muslim Nawawi, Jilid 2, ms 28, terjemahan Maulana Waheed uz-Zaman

  Begitu juga dengan komen Imam Tarmizi:

  “Setiap darinya adalah dibenarkan mengikut pandangan ulama.” Sunan Ibn e Majah, Jilid 1, ms 413-414

  Kenyataan Imam Malik turut menambahkan kekeliruan, dalam fatwanya bahawa melipat tangan adalah makruh untuk solat fardhu tetapi dibolehkan dalam solat sunat. Adakah semua perkara ini dilakukan di zaman Rasulullah(sawa)? Adakah ketika Rasulullah memimpin solat fardhu, sesetengah para sahabat melipat tangannya di dada, manakala yang lain di perut, satu kumpulan lagi di bawah pusat dan kumpulan terakhir meluruskan tangannya? Ini adalah satu perkara yang tidak mungkin. Tidak mungkin dalam erti kata Rasulullah(sawa) bersolat subuh dengan melipat tangan di dada, Zuhur di perut, Asar dengan tangan di bawah pusat serta solat Maghrib dab Isyak dengan meluruskan tangan, sedangkan Rasulullah(sawa) telah memberi arahan untuk bersolat seperti mana beliu bersolat.

  Berikut ialah sumber sokongan bagi menunjukkan Rasulullah(sawa) bersolat dengan tangan terbuka :.

  1. Imam Ahmad mencatat :

  حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة

  Jabir bin Samara berkata :

  “Rasulullah saw keluar mendekati kami dan berkata “Kenapa kau melipat tanganmu seperti tali kuda, kau harus menurunkannya dalam shalat” (musnad Ahmad bin Hanbal Juz.5 hal.93)

  Syaikh Shaib Al Aranut menyatakan tentang riwayat diatas:

  “Sanadnya shahih menurut Muslim”

  Imam Syaukani mencatat dalam Nail al-Awthar, juz. 2 hal. 200:

  “Mereka yang tidak melipat tangan (dalam shalat) bersandar pada riwayat Jabir bin Samara ; ‘mengapa kau lipat tanganmu’“

  Bahkan Syaukani dalam Nayl al-Awthar, juz 2 hal.67 mengatakan bahwa Ahlul Bait Rasulullah saww shalat dengan meluruskan tangan.

  2. Dalam Tanwir al Aynain hal 58 :

  “Ibn Sirin ditanya mengapa kita meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri dalam shalat, ia berkata ini adalah perbuatan orang Roma”

  (ada juga dalam Al-Awail hal. 209 oleh Allamah Askari, bab. Islami Namaz)

  Dengan jelas riwayat di atas membuktikan bahawa Nabi (Sawa) Solat dengan tangan terbuka (Meluruskan Tangan)

  Ibn Hajar Asqalani mencatat dalam “Talkhis al-Habir Fi Takhrij Ahadith” Juz.1 hal.333, bab ‘Sifat al Salat’

  “Ma’az meriwayatkan bahwa ketika nabi SAW mendirikan Shalat, ia mengangkat kedua tangan hingga telinganya, dan setelah mengucap takbir kemudian menurunkan tangannya”

  3. Dalam Umadatul Qari Syarh Sahih Bukhari, Juz. 9 hal 20:

  Ibn al-Manzar meriwayatkan bahwa Abdullah Ibn Zubair dan al-Hassan al-Basri dan Ibn Sirin bahwa ia (Nabi) melaksanakana shalat dengan tangannya terbuka dan begitu juga Malik”.

  4. Ulama Ahlul Hadist terkenal yakni Allamah Wahid-uz-Zaman Khan menulis:

  “Siapapun yang mengatakan bahwa shalat dengan tangan terbuka adalah kebiasaan terkait dengan Syiah, dalam hal ini orang tersebut telah salah, karena tidak hanya Syiah tetapi juga seluruh umat muslim melakukan shalat dengan cara yang sama, khususnya selama masa Rasul SAW, para sahabat melakukan cara yang sama dan tidak seorang pun tahu tentang melipatkan tangan.”

  Hadiyatul Mahdi, oleh Maulana Wahid uz Zaman, Juz. 1, hal.126

  5. Abdullah bin Zubair Melaksanakan Shalat Dengan Tangan Terbuka

  Imam Ibn Abhi Syaibah mencatat dalam Al-Mushaf nya , Juz. 1 hal 344:

  Amr bin Dinar berkata ; ‘Abdullah Ibn Zubair melaksanakan shalat tanpa melipat tangannya’

  6. Para Imam Ahlu Sunnah Said Ibn Jubair Dan Ibn Masayyid Juga Shalat Dengan Tangan Terbuka

  Allamah Ibn Abdul Barr mencatat riwayat berikut dalam bukunya ‘Al Tamhid’:

  “Abdullah ibn al-Izar berkata;

  ”Saya melakukan tawaf di sekitar Ka’bah dengan Said Ibn al Jubair. Suatu saat, ia melihat seorang laki-laki menempatkan satu tangan di atas tangan yang lain, kemudian ia menghampirinya, dipisahkan tangannya, dan kembali lagi pada ku”

  Kedudukan Said bin Jubayr di antara para ulama awal Islam adalah satu kedudukan yang telah diketahui umum. Menurut Ibn Kathir, Said bin Jubair adalah murid Ibn Abbas [ra] dan Imam dalam berbagai bidang Tafsir dan Fiqih. [Al Bidayah wal Nihayah (Urdu), Vol 9 hal 177 ‘Peristiwa Th. 94 H’.].

  Ibn Hajar Asqalani menuliskan tentang Said bin Jubair :

  “….Ia meriwayatkan hadits dari Ibn Abbas, Ibn Al-Zubair, Ibn Umar, Ibn Maqal, Uday Ibn Hatem, Abi Masood Al-Anasy, Abi Said Al-Khudri, Abu Huraira, Abu Musa Al-Asya’ari, Al-Dahak Ibn Qais Al-Fihri, Anas, Amr Ibn Maymun, Abi Abdulrahman Al-Sulami dan Aisyah….. Ibn Abi Mughira berkata bahwa ketika orang-orang Kufah mendatangi Abbas untuk menanyakan Fatwa, ia berkata kepada mereka: “bukankah Said Ibn Jubayr berada di antara kalian? … Amru Ibn Maimun mengatakan bahwa ayahnya berkata : “Said Ibn Jubair telah meninggal tetapi belum ada orang yang menggapai pengetahuan darinyi”……Abu Al-Qasim Al-Tabari berkata : “Dia adalah Imam dan Hujah yang dapat diandalkan Muslim”….Ibn Haban berkata bahwa Saeed adalah ahli hukum, pecinta shalat, benar dan saleh.”(Tahzib Al-Tahzib, Juz 4 No. 14)

  Disini akan disinggung bagaimana posisi tangan Said bin al Mussayyib selama melaksanakan shalat. Namun bagi yang tahu sedikit tentang orang terkenal ini, kami menyajikan text yang dicatat oleh Ibn Kathir dalam kitabnya:

  “Dia mendengar hadis dari Umar Faruq, Usman, Ali, Said and Abu Hurairah… Zuhri berkata :“Saya hidup bersamanya selama tujuh tahun dan saya tidak melihat orang lain yang lebih berpengetahuan dari pada dia”. Makhool berkata: “Saya pergi ke seluruh penjuru dunia dalam mengejar pengetahuan tetapi tidak ku temukan orang yang lebih berpengetahuan daripada Saeed”. Auzai berkata bahwa ada seseorang bertanya kepada Zuhri dan Makhul mengenai ahli hukum yang paling berwibawa di mata mereka, keduanya sepakat berkata ‘Said bin al Mussayyid’. Orang-orang memanggilnya “Faqih al Fuqaha”…Rabi telah menyatakan dengan merujuk kepada Imam Syafi’i bahwa bahkan sebuah hadis mursal dari Said bin al Musayyid adalah setara dengan hadis Hasan dan itu setara dengan hadis shahih dalam pandangan Imam Ahmad. Juga telah diungkapkan bahwa Said bin al Mussayyid lebih unggul dari semua Tabi’in… Abu Zarya berkata: “Dia adalah Madani dan Thiqa Imam”. Abu Hatim berkata : tidak ada di antara Tabi’in yang unik dan lebih hebat darinya”

  Al Bidayah wal Nihayah (Urdu), Juz.9 Hal. 179-180 ‘Peristiwa 94 H’. (Nafees Book Academy Karachi)

  Jelas sekali di sini, amalan bersolat dengan tangan terbuka bukanlah satu bidaah Syiah, malah ia merupakan satu perrbuatan yang ada asasnya dalam Sunnah Rasulullah(sawa). Kekeliruan tentang cara solat Nabi, seperti yang telah saya sebutkan, telah bermula sejak zaman Nabi lagi. Ini adalah kerana perbuatan puak-puak sesat yang memperkenalkan bidaah berterusan dalam agama Islam. Perhatikan hadis ini:

  Diriwayatkan oleh Imran bin Husain :

  “Aku shalat bersama Ali di Basrah dan ia mengingatkan kami pada shalat yang kami lakukan bersama Rasulullah. Ali mengucapkan Takbir pada setiap bangkit dan rukuk.”

  (Sahih Bukhari, Juz 1, Kitab12, No hadis. 751)

  Kepada orang-orang yang berfikiran kritis, akan segera terdetik di hati mereka, mengapa Imran teringat solat yang dilakukan oleh beliau bersama Rasulullah(sawa) hanya apabila beliau bersolat bersama Imam Ali? Adakah apabila beliau bersolat bersama imam lain tidak mengingatkan beliau tentang solat Rasulullah? Fikirkan..Wallahualam

 3. kritik buat jundu muhammad kalau melihat hadits jangan satu2 lihat yang lainnya , yaitu :

  Dari Wa’il bin Hujr radliyallaahu ‘anhu, ia berkata :
  صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره
  “Aku pernah shalat bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di dadanya” [Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya no. 479].
  Keterangan :
  Sanad hadits ini adalah dla’if karena adanya perawi yang bernama Muammal bin Isma’il. Ibnu Ma’in berkata : “Tsiqah”. Abu Haatim berkata : “Shaduuq (jujur), kuat berpegang pada sunnah, namun banyak salahnya”. Al-Bukhariy berkata : “Munkarul-hadiits”. Abu Dawud mengagungkan dan meninggikannya, namun ia (Mu’ammal) telah keliru pada suatu hal. Ibnu Hibban menyebutkanya dalam Ats-Tsiqaat, namun kemudian memberikan komentar : “Terkadang salah”. Abu Zur’ah berkata : “Dalam haditsnya banyak kesalahan”. Muhammad bin Nashr Al-Marwaziy berkata : “Muammal itu, apabila bersendiri (dalam meriwayatkan) satu hadits, maka wajib untuk dihentikan dan tetap di situ, karena ia seorang yang lemah hafalannya dan banyak keliru” [lihat selengkapnya dalam Tahdziibut-Tahdziib 10/380-381 no. 682 dan Miizaanul-I’tidaal 4/228-229 no. 8949].
  Dan akhirnya Al-Haafidh memberikan kesimpulan yang ‘adil tentang dirinya : “Shaduuq sayyiul-hifdhiy (jujur, namun mempunyai hapalan jelek)” [lihat At-Taqriib hal. 987 no. 7078].
  Akan tetapi ia mempunyai beberapa penguat di antaranya :
  a. Hadits Hulb radliyallaahu ‘anhu :
  عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره
  Dari Qabiishah bin Hulb, dari ayahnya, ia berkata : “Aku pernah melihat Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam berpaling ke arah kanan dan kirinya, dan sungguh aku telah melihat beliau berbuat seperti itu. Ia (Al-Hulb) berkata : Beliau meletakkan ini (tangan) di dadanya” [Diriwayatkan oleh Ahmad 5/226].
  Semua perawi hadits ini adalah perawi yang digunakan Muslim dalam Shahih-nya, kecuali Qabiishah bin Hulb. Ibnul-Madiiniy berkata : “Majhuul, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali Simaak”. An-Nasa’iy berkata : “Majhuul”. Al-‘Ijilliy berkata : “Seorang tabi’iy tsiqah”. Ibnu Hibbaan menyebutkannya dalam Ats-Tsiqaat. [Selengkapnya lihat Tahdziibut-Tahdziib, 8/350 no. 635].
  b. Hadits Thaawus rahimahullah :
  عن طاوس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة
  Dari Thaawus, ia berkata : “Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dengan erat di dadanya dalam shalat” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 759].
  Hadits ini adalah mursal shahih, dan dapat digunakan sebagai penguat.
  c. Atsar ‘Ali bin Abi Thaalib radliyallaahu ‘anhu.
  عن عقبة بن صهبان كذا قال أن عليا رضى الله تعالى عنه قال في هذه الآية فصل لربك وإنحر قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعها على صدره
  Dari ‘Uqbah bin Shuhbaan, ia berkata : “Bahwasannya Ali radliyallaahu ta’ala ‘anhu menafsirkan ayat : ‘Maka shalatlah kepada Rabb-mu dan menyembelihlah” (QS. Al-Kautsar : 2), yaitu dengan meletakkan tangan kanannya di tengah-tengah tangan kirinya, kemudian meletakkannya di dada” [Diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Al-Kubraa 2/30].
  Semua perawinya adalah tsiqah, kecuali ayah ‘Aashim Al-Jahdariy. Namanya adalah Al-‘Ajjaaj Al-Bashriy. Tidak diketemukan biografinya.
  عن بن جرير الضبي عن أبيه قال : رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة
  Dari Ibn Jarir Adl-Dlabby, dari ayahnya, ia berkata : “Aku melihat ‘Ali radliyallaahu ‘anhu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di atas pusar beliau” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 757].
  Semua perawi hadits ini adalah tsiqah, kecuali Ibnu Jariir Adl-Dlabbiy. Namanya Ghazwan. Ibnu Hibbaan menyebutkannya dalam Ats-Tsiqaat (lihat At-Tahdziib 8/245 no. 452). Ibnu Hajar dalam At-Taqriib (no. 5388) berkata : “Maqbuul”. Al-Albani mendla’ifkan atsar di atas dalam Dla’iif Sunan Abi Dawud (hal. 62), namun kemudian menyepakati penghasanan Al-Baihaqiy (Al-Kubraa 2/30) sebagaimana tercantum dalam Irwaaul-Ghaliil 2/70.
  Walhasil, walaupun hadits-hadits yang menjelaskan meletakan tangan kanan di atas tangan kiri di dada masing-masingnya mempunyai kelemahan (yang ringan), namun dengan keseluruhan jalannya tidak bisa dipungkiri bahwa ia menjadi shahih (lighairihi). Adapun pen-dla’if-an tambahan ‘alaa shadrihi (di dadanya) dalam hadits Waail bin Hujr radliyallaahu ‘anhu sebagaimana dikatakan sebagian ahlul-‘ilmi, maka itu tidak benar.
  Hadits di atas telah dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah (sebagaimana yang terlihat di atas), Ibnu Hajar dalam Fathul-Baariy 2/224, Asy-Syaukani dalam Nailul-Authaar 2/188-189, Al-Albaniy dalam Ahkaamul-Janaaiz hal. 148-151, Ibnu Baaz dalam Nuurun ‘alad-Darb[1], dan yang lainnya.
  Itulah yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a’lam. Semoga ada manfaatnya.

 4. Ping-balik: ALAMAT UNTUK WEBSITE YANG AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH - Media Dakwah Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s