Kajian Kitab Daqaa’iqu al-Akhbaar Fii Dzikr al-Jannah wa an-Naar


Kitab Daqa’iq al-Akhbaar fii dzikr al-Jannah wa an-Naar ini adalah karya dari Syaich al-Imam Abdurrahiim bin Ahmad al-Qadhi Rahimahullaah Ta’aala.

Kitab ini sangat bagus untuk peringatan bagi kita semua sebagai seorang muslim mukmin di dalam memahami apa arti tujuan hidup di dunia sebenarnya.

Baca lebih lanjut

Iklan