Imam Syafi’i Setiap Hari Ziarah Ke Makam Imam Abu Hanifah Dan Tawassul Dengannya, Sementara Wahabi Mengatakan Syirik Dan Kufur


Bismillah Ar-rahmaan Ar-rahiim.

Kitab Tarikh Baghdad

Karya al Imam al Hafizh Abu Bakr Ahmad bin Ali; yang lebih dikenal dengan al Khathib al Baghdadi  (w 463 H)

Kitab Tariikh Al-Baghdaadii

Baca lebih lanjut

Iklan